CONSULTANCY

Suroma Global Invest NV is een consultancybureau opgericht in 2014 en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel & Industrie onder nr. 64955. Suroma Global Invest NV is opgericht om zowel buitenlandse als binnenlandse investeringen te bevorderen, stimuleert en faciliteert investeringen in Suriname, waaronder het aangaan van joint ventures. Ons hoofddoel is om investeerders aan te trekken voor de verschillende productiesectoren in Suriname.

We bieden onze diensten aan nationale en internationale ondernemingen om financiering te regelen en een hogere efficiëntie in hun activiteiten te bereiken op de volgende gebieden:

  • Landbouw, veeteelt, visserij en bosbouw
  • Mijnbouw, onroerend goed, hernieuwbare energie en bouw
  • Transport, bankieren, telecommunicatie

Wat zijn de kerntaken van Suroma Global Invest

  • het begeleiden van investeerders in het proces van het omgaan met lokale bedrijven en overheidsinstanties;
  • het besturen van stichtingen en ondernemingen;
  • het beheren van vermogens;
  • het optreden als agent, vertegenwoordiger, consultant;
  • het opstellen van haalbaarheidsstudies en ondernemingsplannen;
  • het coördineren, uitvoeren en begeleiden van projecten alsmede het voeren van het management over de projecten;
  • het organiseren en houden van promotie en marketingactiviteiten in binnen en buitenland om internationale investeerders te interesseren voor Suriname;

UW VRAAG

voorleggen

Opgericht in 2014

ONZE PARTNERS